Örökbefogadói nyilatkozat

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy az Alapítványunk által örökbe adott kutyák felelős,szerető gazdához kerüljenek, akik tisztában vannak az örökbe fogadás felelősségével és életre szóló társat kívánnak maguk és családjuk mellé választani.
Ezért, minden örökbe adott kutya gazdájának  az alábbi Örökbe fogadói Nyilatkozatot szükséges elfogadnia:
 Örökbefogadói Nyilatkozat           
  1. Az Örökbe adó adatai:

Név: Vigyél Haza Alapítvány

Telefonszám: +36 20 934 4826

e-mail: [email protected]

web: www.vigyelhaza.hu

1% Adószám:18196384-1-42

Bankszámla szám:11714006-20438490

 

  1. Örökbe fogadott kutya adatai:

 

Név: …………………………………………            Mikrochip szám: ………………………………………….

Fajta: ………………………………………..            Nem: ………………………………………….

Ivartalanítva:            igen,    nem               Kor:………………………

Szín: ………………………………………..              Méret: ………………………………………..

  1. Örökbe fogadó adatai:

Név: ………………………………………………………        Szem.ig.szám: ……………………………

Cím: ………………………………………………………..………………………………………………………..

Telefonszám: ………..………………………………..    e-mail cím:….………………………………………………..

Alulírott, mint Örökbe fogadó nyilatkozom, hogy a fenti állatot a magam, illetve a közvetlen családom számára fogadom örökbe, és róla élete végéig gondoskodom. Kijelentem, hogy a kutyát nem adom, és nem ajándékozom el, vagy más módon harmadik személynek tovább nem adom.

Kijelentem, hogy az állatról emberségesen és felelősségteljesen gondoskodom, tiszta és megfelelő otthont, megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű ételt, vizet és megfelelő állatorvosi ellátást biztosítok a számára.

Nyilatkozom, hogy gondoskodom az állat megfelelő mozgásteréről, mozgás igényéről (megkötni, láncon tartani tilos), az állatot saját ingatlanomon tartom, és nem engedem elszökni, elkóborolni.
Tudomásul veszem, hogy tulajdonosként az örökbe fogadás napjától a kutyáért korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozom.

Nyilatkozom, hogy közölt adataim megfelelnek a valóságnak.

Hozzájárulok, hogy az Örökbe adó időszakosan – személyesen, emailben, vagy telefonon – tájékozódjon az örökbefogadott állat felől.

Elfogadom, hogy ha az örökbe adó bizonyítottnak látja, hogy az állatról nem a fentieknek megfelelően és a hatályos jogszabályok szerint gondoskodom, úgy azt visszaveheti tőlem.

Megértettem, hogy az állatvédelmi törvény és a hatályos jogszabályok megszegésekor az Örökbe adó, vagy annak képviselője értesíti a hatóságokat.

Alulírott hozzájárulok, hogy az az Örökbe adó, az örökbe fogadás során rólam és családomról készített fényképfelvételeket, honlapján és közösségi oldalán (teljes név és lakcím nélkül) közzé tegye. Hozzájárulok továbbá, hogy az Örökbe adó a fenti nyilatkozatban foglalt személyes adataimat, kapcsolattartás céljából tárolja.


Budapest 2018 . …………………………………

 

Örökbe adó                                                                Örökbe fogadó