Örökbefogadói nyilatkozat

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy az Alapítványunk által örökbe adott kutyák felelős,szerető gazdához kerüljenek, akik tisztában vannak az örökbe fogadás felelősségével és életre szóló társat kívánnak maguk és családjuk mellé választani.
Ezért, minden örökbe adott kutya gazdájának (aki közvetlenül Alapítványunktól fogad állatot örökbe) az alábbi Örökbe fogadói Nyilatkozatot szükséges elfogadnia:

Örökbefogadói Nyilatkozat

 
 
1. Az Örökbe adó adatai
Név: Vigyél Haza Közhasznú Alapítványlogó négyzetben_kék_fehér_rgb-01
Cím: 1173 Budapest, Ady Endre u. 12.
Telefonszám: 06 209 344 826
e-mail cím: info@vigyelhaza.hu
2. Örökbe fogadott kutya adatai:
Név: ………………………………..
Fajta: ………………………………
Nem: ……………………………….  Ivartalanítva:  igen     nem
Szín: ………………………………
Méret: ……………………………
Mikrochip szám: …………………………………………….
3.Örökbe fogadó adatai:
Név: ………………………………………………………  szem.ig.szám: ……………………………
Cím: ……………………………………………………….
Telefonszám: ………..……………………………… e-mail cím: ………………………………
Alulírott, mint Örökbe fogadó nyilatkozom, hogy a fenti állatot a magam, illetve a közvetlen családom számára fogadom örökbe. Kijelentem, hogy a kutyát nem adom, és nem ajándékozom el, vagy más módon harmadik személynek tovább nem adom.
Kijelentem, hogy az állatról emberségesen és felelősségteljesen gondoskodom, tiszta és megfelelő otthont, megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű ételt, vizet és megfelelő állatorvosi ellátást biztosítok a számára.
Nyilatkozom, hogy gondoskodom az állat megfelelő mozgásteréről, mozgás igényéről (megkötni, láncon tartani tilos), az állatot saját ingatlanomon tartom, és nem engedem elszökni, elkóborolni.
Tudomásul veszem, hogy tulajdonosként az örökbe fogadás napjától a kutyáért korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozom.
Nyilatkozom, hogy közölt adataim megfelelnek a valóságnak.Hozzájárulok, hogy elérhetőségeimet az Örökbe adó, vagy annak képviselője saját használatára tárolja, és azokon időszakosan tájékozódjon az örökbefogadott állat felől.Elfogadom, hogy, ha az örökbe adó bizonyítottnak látja, hogy az állatról nem a fentieknek megfelelően és a hatályos jogszabályok szerint gondoskodom, úgy azt visszaveheti tőlem.
Megértettem, hogy az állatvédelmi törvény és a hatályos jogszabályok megszegésekor az Örökbe adó, vagy annak képviselője értesíti a hatóságokat.
Budapest 2017. ………………………………..
___________________________
Örökbe fogadó
___________________________
Örökbe adó