Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelő: Vigyél Haza Alapítvány

Székhelye: 1174 Budapest, Ady Endre utca 12.

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36 20 934 4826

Adószám: 18196384-2-42

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133247/2017

Az alapítvány az önkéntesek, együttműködők, ideiglenes befogadók, örökbefogadók, támogatók és a Vigyél Haza Kutyakereső alkalmazásba regisztráltak személyes adatait kezeli, ha ahhoz az érintett is hozzájárul (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján).

A kezelt személyes adatok az érintettek neve, felhasználóneve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme. Az adatokat az együttműködés megszűnéséig, illetve a törlési kérelem benyújtásáig tartjuk nyilván.

Az adatkezelés, nyilvántartás az alapítvány székhelyén, az alapítvány munkatársainak naprakész internetes védelemmel ellátott olyan számítógépén történik, melyhez csak az alapítvány munkatársai férhetnek hozzá (Infotv. 7. § (3) bekezdés).

Az adatokat kapcsolattartás céljából kezeljük, hogy megkönnyítsük az együttműködést, azokat csak az alapítvány önkéntes munkatársai ismerhetik meg.

A Simplepay alkalmazást használó támogatók adatait (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím) az alapítvány ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából az OTP Mobil Kft. részére továbbíthatja.

Az alapítvánnyal a országos mikrochipleolvasó hálózat működtetésében együttműködő állatorvosok adatait (név, telefonszám) az alapítvány a mikrochipleolvasó helyek részére az együttműködés végrehajtása érdekében átadja. A mikrochipleolvasó hely munkatársának nevét és elérhetőségét a talált kutya gazdájának történő visszaszolgáltatása céljából a kutya tulajdonosa részére átadhatja.

Az érintett kérésére a vele kapcsolatban az alapítvány által kezelt adatokról tájékoztatást nyújtunk, illetve a kezelt adatokat módosítjuk, vagy töröljük (Infotv. 14. §).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket az alapítvány székhely-, vagy e-mail címére lehet benyújtani, melyre az alapítvány a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül válaszol.

Az alapítvány a kezelésében lévő adatokat kizárólag a fentiek szerint adja tovább másnak (szervezet, természetes személy), adatfeldolgozót (Infotv. 10. §) nem vesz igénybe.

Az érintett kérelemben tiltakozhat (pl.: szerinte az alapítvány az adatait nem kezeli megfelelően, vagy módosítási, törlési kérelmének nem tett eleget) a személyes adatainak kezelése ellen. A kérelmet az alapítvány 15 napon belül köteles elbírálni, és az eredményről a kérelmezőt tájékoztatni. (Infotv. 21. §) Amennyiben a döntéssel a kérelmező nem ért egyet, bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (Infotv. 22. § (3) bekezdés).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál (www.naih.hu, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected]) is (Infotv. 52. § (1) bekezdés).

A tájékoztató elérhető az alapítvány honlapján (www.vigyelhaza.hu) az adatvédelem menüpont alatt, és az alapítvány munkatársainál nyomtatott formában.