Mi lesz a magukra maradt állatokkal?

Kezdeményezés a hagyatéki törvény módosítására.

Munkánk során egyre több esetben találkozunk azzal a drámával hogy elhunyt házikedvencet tartó örökösei, az Hagyatéki Trv.módosításállatot magára hagyják, szélnek eresztik, vagy gyepmesteri telepre juttatják. Ezek az akár 10-12 éve pamlagon élő, kedves négylábú családtagok egyik pillanatról a másikra reménytelen körülmények közé kerülnek és örökbe adásuk a legnehezebb feladat. Ezért alapítványunk társadalmi párbeszédet kezdeményez a megoldás érdekében.

A hagyatéki törvény, jelenleg csak ingó és ingatlan vagyont, vagyon értékű jogot, kötelezettségeket ismer: a cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes „személyként”, ugyanakkor meg sem említi az örökhagyó birtokában lévő társ-állatokat, akiket akár örökösként, akár hosszú távú kötelezettségként is értelmezni lehet, hiszen tartós ellátásukról az örökhagyó, szándékai szerint gondoskodott volna, amennyiben halála nem következik be.

Ezen állatok védelmében – akik saját érdekeiket érvényesíteni nem képesek- szükségesnek tartjuk, hogy a Hagyatéki Törvény szabályozza státuszukat és adjon lehetőséget arra, hogy élethez való jogukat hosszú távon, megfelelő minőségben biztosítsák!

Ezért szeretnénk, ha elindulna egy közös gondolkodás, a döntéshozókkal, döntést előkészítőkkel: hogyan lehetne az állatok érdekében humánusan és jogszerűen, megnyugtató és végleges megoldást találni?

Javaslataink:

Maci&Leila (0)Javaslatunk, hogy örökléskor az örökösöket kötelezzék, hogy haladéktalanul, megfelelően és ellenőrizhetően gondoskodjanak az örökhagyó elhunyta miatt magára maradt állataikról.

Amennyiben erre nem hajlandóak, vagy nem képesek, az állatról való gondoskodást a Hagyatéki Törvény kezelje olyan hosszú távú kötelezettség vállalásnak, amelynek anyagi fedezetét az örökség terhére kell elkülöníteni.

  • Hagyatéki eljárást az állat érdekében, (a körülmények ismeretében, indokolt esetben) kezdeményezhesse állatvédő szervezet is.
  • Legyen kezelhető az állat, az öröklésben érdekeltként is: ha érdeke veszélyben van

„cselekvő képtelen”- ként képviselhetné az érdekeit állatvédő szervezet.

Célunk:

  1. Egy olyan végrendeleti blanketta kidolgozása, amely megoldást nyújt az örökhagyók hagyatékában maradt, állatok (első körben kutyák) megfelelő elhelyezésére, a tartás ellenőrzésére, felügyeletére.
  2. Javasoljuk a kutya elkülönítését a hagyaték többi részétől, továbbá a kutyával együtt a tartáshoz szükséges vagyonrész juttatását a gondozásra kiválasztott magánszemélynek, vagy szervezetnek.
  3. Fontosnak tartjuk, hogy (akár megyénként) legyenek kijelölve olyan szervezetek, amely ellenőrizni jogosultak a megfelelő tartást.

 

Tudjuk, hogy a feladat összetett, de kezdjünk bele mielőbb! Számítunk mindenkire, aki tudásával hozzájárulhat a megoldáshoz!